Eğitimler

İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

İşaretçi ve Sapancı Nedir?

İşaretçi, sapan ve vinç operatörlerine işaret yolu ile katkıda bulunan ve tıpkı rehberlik yapar gibi hizmet veren personel olarak ifade edilir. Sapancı ise vinç adlı makineye yükü takmakla görevli olan personeldir. Bu alanda iş kazası yaşanma riski fazla olduğundan dolayı bu tarz işlerin alanında gerekli eğitimleri almış olan kişiler tarafından yapılması önemlidir.

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin temel amacı iş makinelerinin çalıştırıldığı ve kullanıldığı alanlarda görev yapan elemanların yeterli düzeyde yetiştirilmesini sağlamaktır. Katılımcıların, sapan kullanılması ve  işaretçinin işyerlerinde faaliyet gösterebilmesini öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek, işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını  ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yeterli bilgi düzeyine ulaşılmış ve gerekli önlemler alınmış olacaktır. Bundan dolayı işaretçi ve sapancı eğitimi başta olmak üzere gerekli tüm eğitimlerin alınmış olması gerekir. Eğitime katılmış olan katılımcılara çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin on beşinci maddesine uygun olarak eğitim katılım belgesi verilir.

 

Eğitim İçeriği

 • Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
 • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
 • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
 • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
 • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
 • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
 • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
 • Çalışma sahasında alınacak önlemler
 • Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
 • Uygulama

 

Kimler Katılabilir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğine göre; Okuma yazma bilen veya ilkokul mezunu olan, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olan kişiler programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, komisyon tarafından mesleki eğitim verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanların işaretçi ve sapancı eğitimine tabi tutulmaları zorunludur.

 

 

İletişim

Keçiliköy Mah. 5637 Sok.No:9 Yunusemre/Manisa

 • dummy0850 470 33 69

 • dummy info@academydeniz.com

Mail Üyelik

E-postanızı girin ve size daha fazla bilgi gönderelim

Arama Yap